แผนที่
   

คุ้มขันโตก

ปกติ ผู้ใหญ่ 590 เด็ก 390
พิเศษ ผู้ใหญ่ 550 เด็ก 350
เวลา 18:30 - 21:00 น.

(เด็ก ไม่เกิน 110 เซ็นติเมตร)
เปิดบริการ 18.30-21.30 น.
เริ่มการแสดง 19.45 น.
รถรับส่ง เพิ่มท่านละ 50 บาท

ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

ปกติ ผู้ใหญ่ 650 เด็ก 325
พิเศษ ผู้ใหญ่ 600 เด็ก 300

เวลา 19:00 - 21:30 น.
(เด็ก ไม่เกิน 135 เซ็นติเมตร)
รถรับส่ง เพิ่มท่านละ 100 บาทครับ
เปิดบริการ 18.45 น.
การแสดงพื้นเมือง 20.00-20.50 น.
การแสดงชนเผ่า 21.00-21.30 น.

เบญจรงค์ขันโตก

ปกติ ผู้ใหญ่ 300 เด็ก 150
พิเศษ ผู้ใหญ่ 280 เด็ก 130

เวลา 19:00 - 21:30 น.
(เด็ก 3-6 ขวบ )

   
   
   

ไนท์ซาฟารี

ปกติ ผู้ใหญ่ 300 เด็ก 125
พิเศษ ผู้ใหญ่ 280 เด็ก 125

เวลา 18:00 - 23:00 น.

- บัตรผ่านประตู
- Zone จากัวร์เทรล
- เพร็ดดิเตอร์พราว + ซาวานาซาฟารี
(เวลา 19:30-22:30 น. ทุก 15-30 นาที)
- น้ำพุดนตรี (20:00 และ 21:10 น.)
(เด็ก สูงตั้งแต่ 100-140 เซ็นติเมตร)

(รถ รับ-ส่ง ฟรี ที่ไนท์บาร์ซาร์
เวลา 19:30 น. รอบเดียวเท่านั้น)

   
   
   

Art In Paradise

พิเศษ ผู้ใหญ่ 180 เด็ก 120
เวลา 09:00 - 21:00 น.

- Aquarium
- Natural Zoo
- Classic Art
- Eastern Culture and Natural places
- Egypt
- Land of Dinosaurs

   
   
   

One day Adventure Trek

ระยะเวลา 09:30 - 17.00
- แวะชมฟาร์มกล้วยไม้และผีเสื้อ
- นั่งช้าง 1 ชั่วโมง
- เดินป่า 1 ชั่วโมง
- แวะชมหมู่บ้านชาวเขา (ละหู่)
- พักผ่อนที่น้ำตก
- ล่องแพ 1 ชั่วโมง
- ล่องแพไม้ไผ่ 30 นาที

(ฟรีรถรับส่ง, ค่าตั๋วเข้าชม,
อาหารกลางวัน, ประกันภัย)

เพียง 900 บาทต่อท่าน

   
   
   

TAZAN CANOPY 19 PLATFORMS

ระยะเวลา 09:30 - 17.00
- แวะเที่ยวฟาร์มกล้วยไม้ และฟาร์มผีเสื้อ
- นั่งช้าง 1 ชั่วโมง
- ชมโชว์ช้าง
- ล่องแพไม้ไผ่ 40 นาที
- แวะเล่นน้ำตก
- Canopy Tour 19 ฐาน 1 ชั่วโมง 20 นาที
- นั่งเกวียน
- แวะหมู่บ้่านชาวเขา

(ฟรีรถรับส่ง, ค่าตั๋วเข้าชม, อาหารกลางวัน, ประกันภัย)

เพียง 1,600 บาทต่อท่าน

   
   
   

1 Day the Magical Elephant Training

ระยะเวลา 08:30 - 16.30
- เปลี่ยนเสื้อผ้าโดยสวมเสื้อหม้อฮ่อม
- บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับช้างไทย
พฤติกรรมช้าง
- ให้อาหารช้าง และสอนพื้นฐานในการ ใช้คำสั่งควบคุมช้าง
- ฝึกสอนการขี่ช้าง นั่งบนคอช้าง และการออกคำสั่งในการควบคุมช้าง
(ฟรีรถรับส่ง, อาหารกลางวัน, ประกันภัย)

เพียง 2,400 บาทต่อท่าน

   
   
   

ทัวร์ล่องเรือหางแมป่อง

ล่องเรือชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำปิง 
ดูภาพ เชียงใหม่ในอดีตเปรียบเทียบ
กับปัจจุบัน พร้อมฟังคำบรรยายจากไกด์ รับประทานอาหารว่าง (ตามฤดูกาล)
เรือออกทุกๆ 2 ชั่วโมง ตั้งแต่ 09.00-17.00

ปกติ 500 บาท

พิเศษ 400 บาท

   
   
   

Flight of the Gibbon

รายการทัวร์

  1. รถรับส่ง (ในเมือง)
  2. ผจญภัยในป่า 3 ชั่วโมง (18 ฐาน)
  3. รับประทานอาหาร
  4. ปีนหน้าผาน้ำตกแม่กำปอง 1 ชั่วโมง
  5. ประกันภัย

Promotion

ปกติ 2,299 บาท

พิเศษ 2,000 บาท

   
แผนที่